Apa itu indeks?

Dasar-dasar investasi

Indeks merujuk kepada sekuriti terkumpul yang menjalankan pemantauan terhadap prestasi semasa sekumpulan syarikat atau aset. Salah satu ilustrasi indeks adalah FTSE 100 yang memantau prestasi syarikat 100 teratas di bawah platform Bursa Saham London (LSE).

Para pelabur boleh membeli saham daripada dana indeks yang memberi pulangan berdasarkan prestasi indeks tertentu. Indeks mempunyai pelbagai fungsi dan peranan, misalnya untuk menjejaki syarikat terkenal bersandarkan saiz pasaran, atau bagi penilaian sektor secara spesifik seperti sektor agrikultur, tenaga dan pembuatan. Selain itu, indeks turut diguna pakai sebagai penanda aras bagi memantau sejauh mana prestasi saham syarikat individu berbanding keseluruhan pasaran.

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0