Apa itu lejar

Lejar atau ledger merujuk kepada rekod transaksi yang lazimnya dihasilkan dalam bentuk buku untuk memudahkan para peniaga memasukkan butiran pembelian dan penjualan. Hari ini, lejar lebih tertumpu kepada fail komputer yang merekodkan semua transaksi perniagaan supaya jurukira dapat mengira jumlah keuntungan, kerugian dan liabiliti percukaian untuk sesebuah perniagaan. 

Dalam konteks Bitcoin, rantaian blok dan teknologi lejar tidak berpusat (DLT), lejar digital merupakan rekod transaksi awam yang direkodkan dalam rantaian blok. Lejar Bitcoin dapat diakses oleh orang ramai bagi memastikan supaya setiap transaksi yang berlaku adalah bersifat telus dan terbuka. Penambahan transaksi baharu bermakna membuat penambahan terhadap rantaian transaksi yang wujud sebelum ini, dan hasilnya terciptalah istilah rantaian blok. 

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0