Apa itu pihak pengesah?

Mirip terma yang digunakan untuk pelombong Bitcoin, pengesah rantaian blok ditakrifkan sebagai individu yang bertanggungjawab untuk menjalankan proses verifikasi transaksi dalam rantaian blok. Apabila transaksi berkenaan telah diversifikasi atau diberi pengesahan, maka mereka kemudiannya akan ditambah ke dalam rantaian bersama dengan blok-blok baharu yang lain.

Melalui sistem Proof-of-Work (PoW) yang digunakan oleh rantaian blok seperti Bitcoin, para pelombong bersaing untuk menyelesaikan isu matematik yang kompleks dalam usaha mendapatkan hak bagi tujuan verifikasi transaksi serta memperoleh ganjaran. Manakala bagi sistem Proof-of-Stake (PoS), pihak pengesah adalah dipilih secara rawak berdasarkan kepada bilangan token rangkaian. Misalnya, ‘Ether’ dipertaruh untuk memberi peluang kepada pengesahan blok transaksi baharu untuk ditambah ke dalam rantaian blok. 

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0