Apa itu tempoh kematangan?

Pelaburan jangka panjang, misalnya bon mencapai tempoh kematangan apabila ia mula membayar amaun pembelian asal kepada para pelabur dengan tamatnya tempoh faedah yang dijana hasil pelaburan berkenaan. Pelaburan yang mencapai kematangan pada kebiasaannya merujuk kepada instrumen kewangan yang berasaskan pinjaman di mana pelabur meminjam wang mereka kpada penerbit bon. Pelaburan yang mencapai tahap kematangan bermakna perjanjian pelaburan terbabit telah sampai ke penghujungnya. 

Selain itu, tempoh kematangan turut diguna pakai sebagai terma umum untuk menjelaskan mana-mana pelaburan yang telah tamat tempoh dengan sejumlah amaun yang dibayar kepada pelabur bergantung kepada jenis pelaburan.

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0