Apa itu testnet?

Dalam teknologi rantaian blok, testnet direka bentuk secara khas bagi menjalankan kajian terhadap ciri penambahbaikan baru rantaian blok tanpa menimbulkan banyak isu atau menjejaskan rangkaian secara keseluruhan. Rangkaian ini turut berfungsi sebagai pemudah cara kepada pembangun program Dapp untuk mengkaji aplikasi tidak berpusat masing-masing.

Dengan kewujudan rangkaian sedia ada seperti Bitcoin atau Ethereum, rangkaian uji kaji mampu memberi ruang kepada para pembangun program dalam suasana yang hampir serupa dengan rantaian blok utama. Langkah ini turut menjadi sebahagian daripada proses pembangunan penting yang membenarkan mereka untuk terus memperbaiki serta menaik taraf kod mereka ke arah membangunkan aplikasi yang berguna demi manfaat para pengguna. 

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

1
0