Apakah maksud dana lindung nilai?

Apakah maksud dana lindung nilai?

Dana yang menggunakan teknik lindung nilai (hedge fund) mempunyai objektif yang hampir sama seperti dana-dana lain di mana ia mengumpulkan dana daripada pelbagai pelabur dengan matlamat utama untuk menjana keuntungan. Namun, dana lindung nilai mempunyai perbezaan dari segi jenis pelabur yang terlibat memandangkan ia lazimnya memperoleh dana daripada golongan profesional dan institusi berkaitan.

Objektif pengurus dana yang mengendalikan dana lindung nilai adalah untuk mengelakkan daripada terdedah kepada risiko selain meningkatkan potensi pulangan pelaburan (ROI) tanpa mengira faktor luaran yang boleh mempengaruhi harga pasaran semasa. Istilah ‘hedge’ digunakan untuk menjelaskan jenis dana lindung nilai yang berasal daripada salah satu terma kewangan iaitu mengurangkan pendedahan kepada risiko. 

Dalam konteks ini, dana lindung nilai beroperasi seperti kebun lindung nilai (garden hedge). Jika anda dapat membayangkan pagar besi atau pagar kayu tradisional seperti dana bersama atau jenis pelaburan yang lain, kebun lindung nilai (seperti dana lindung nilai) menawarkan kaedah alternatif untuk membina pagar kediaman anda (yakni melabur dalam pasaran) dengan tahap keselamatan yang hampir mirip dengan satu sama lain.

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0