Apakah maksud rantaian blok awam?

mengenal white paper

Rantaian blok awam merujuk kepada sebuah rangkaian yang terbuka untuk diakses oleh mana-mana pihak tanpa sebarang halangan. Pada masa yang sama, lejar rantaian blok menyimpan semua rekod transaksi yang berlaku di dalam rangkaian dan ia boleh diakses serta diverifikasi oleh sesiapa selagi mereka mempunyai peralatan yang bersesuaian. 

Bitcoin dan Ethereum merupakan dua rantaian blok awam yang terbesar dalam produksi sedia ada pada masa kini di mana kedua-dua mata wang kripto ini berupaya untuk menawarkan tahap keselamatan rangkaian yang tinggi. Bagaimanapun, platform yang bersifat terbuka dan tanpa nama ini juga berpotensi mengundang kegiatan haram selain memerlukan penjanaan tenaga komputer yang besar bagi tujuan pengoperasian dalam sesetengah kes akibat pengagihan lejar yang luas. Untuk ketahui secara lebih lanjut, sila layari artikel mengenai rantaian blok peribadi.

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0