Apa itu pulangan dividen?

Sebelum mendapatkan takrifan definisi hasil dividen, kita harus memahami terma ‘dividen’ dan ‘hasil (yield)’ terlebih dahulu. 

Secara ringkasnya, dividen merujuk kepada amaun tertentu yang dibayar kepada para pemegang taruh daripada hasil keuntungan syarikat. Ia dirangka sebagai ganjaran kepada pemegang taruh yang memegang saham syarikat mengikut budi bicara syarikat berkenaan. Misalnya dalam mesyuarat agung tahunan setiap tahun, ahli lembaga pengarah akan mengemukakan cadangan sama ada untuk menetapkan amaun dividen tertentu atau tiada dividen, dan para pemegang taruh akan membuat undian berdasarkan cadangan ahli lembaga tersebut. Dividen dibayar mengikut syer, jadi $1 dividen pada 100 syer adalah bernilai $100.

Jika yield menjadi hasil pendapatan daripada pelaburan, maka pulangan dividen menjadi antara indikator berguna untuk menunjukkan berapakah jumlah amaun dividen yang dibayar oleh syarikat berkenaan dengan mengambil kira korelasi harga saham. Saham-saham yang memberi pulangan dividen terus menjadi pilihan popular para pelabur susulan potensi saluran pendapatan yang dapat dijana oleh mereka secara konsisten. 

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0