Apakah maksud rantaian blok peribadi?

Sementara reka bentuk rantaian blok awam direka untuk penggunaan orang awam seperti membaca, menulis serta mengaudit aktiviti yang berlaku pada lejar rantaian blok, rantaian blok peribadi pula berfungsi secara bertentangan dengannya. 

Rantaian blok peribadi beroperasi melalui jemputan sahaja dan pada dasarnya ia dikawal selia oleh sebuah entiti atau ‘perantara yang dipercayai’ untuk mengasingkan daripada rantaian-rantaian blok lain. Dalam hal ini, entiti yang mengurus tadbir rantaian blok peribadi berkongsi rangkaian dengan sebilangan organisasi dalam menentukan fungsi dan peranan golongan yang mengambil bahagian dalam proses konsensus serta mereka yang mahir membaca dan menulis lejar. 

Kesannya, rantaian blok peribadi sering menjadi pilihan perniagaan dan mana-mana kumpulan besar terutamanya mereka yang ingin mendapatkan lebih banyak kawalan dari segi informasi. 

Bagaimanakah rangkaian rantaian blok peribadi beroperasi?

  • Tiada pengguna rangkaian dalam rantaian blok peribadi dianggap sama rata. Ini bermakna hak mereka adalah berbeza bergantung kepada jenis kerja yang dilaksanakan dalam rangkaian tersebut. 
  • Akses kepada data adalah ditentukan oleh entiti atau agensi berpusat dan hanya mereka yang diberi kebenaran dapat mengaksesnya. 
  • Peraturan spesifik yang dibangunkan oleh peserta yang terlibat dalam rangkaian pula menentukan sama ada seseorang dapat mengakses atau tidak dapat mengakses mahupun mempunyai pengaruh terhadap protokol konsensus.

Adakah anda rasa artikel ini berguna?

0
0